Wat is het verschil tussen EFT en IBCT ?

EFT (Emotionally Focused Therapy) en IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) zijn beide evidence based behandelingen in relatietherapie, maar ze verschillen in hun focus en aanpak.

Emotionally Focused Therapy (EFT): Deze therapie richt zich op het begrijpen en veranderen van de emotionele dynamiek tussen partners. Het gaat ervan uit dat negatieve interactiepatronen worden veroorzaakt door onvervulde emotionele behoeften en onveilige hechting. EFT concentreert zich op het identificeren en transformeren van deze patronen door het vergroten van de emotionele verbondenheid en hechting tussen jullie. Ik werk samen met jullie om emotionele reacties te herkennen, te begrijpen en te reguleren om zo een veilige en ondersteunende hechtingsband op te bouwen.

EFT therapie bij derelatietherapeut.com


Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT): Deze therapie richt zich op het veranderen van gedrag en communicatiepatronen in de relatie. IBCT legt de nadruk op het verbeteren van de vaardigheden van het paar om problemen aan te pakken en conflicten op een constructieve manier op te lossen. Ik help bij het identificeren en wijzigen van destructieve patronen door middel van gedragsinterventies, zoals het aanleren van effectieve communicatievaardigheden, probleemoplossende strategieën en het verminderen van defensieve reacties.

Over het algemeen kan worden gezegd dat EFT zich meer richt op het aanpakken van onderliggende emotionele behoeften en het veranderen van emotionele interactiepatronen, terwijl IBCT zich meer richt op het aanleren van specifieke vaardigheden om de communicatie en het gedrag van het paar te verbeteren. Beide benaderingen kunnen succesvol zijn, afhankelijk van de specifieke behoeften en uitdagingen van jullie.