Caochingsovereenkomst

CoachingsovereenkomstĀ  / Therapieovereenkomst

In de bijlage op deze pagina staat een coachingsovereenkomst print deze uit Neem deze mee naar de kennismakingssessie of mail deze al vooraf gaande aan de eerste bijeenkomst. Dit scheelt kostbare tijd die we beter kunnen gebruiken voor het oplossen van jullie “problemen”of perikelen.

Wat staat er zo al in de coachingsovereenkomst.

  1. Naast de gegevens van jullie en de gegevens van ons, beschrijven we de werkrelatie.
  2. Begin situatie met coach of therapie vraag en coach of therapie doelen
  3. Ethische gedragscode, de coach of therapeut is verplicht te werken volgens de ethische gedragscode van de beroepsvereniging.
  4. Coaching / therapie : eruit halen wat er in zit
  5. Het reflectieverslag
  6. Praktische afspraken
  7. Betalingsvoorwaarden / afspraken

Door deze afspraken vast te leggen en beide partijen te ondertekenen maken we vooraf alle afspraken Zo kunnen misverstanden worden voorkomen voor beide partijen.

klik hier